A Gilgamest ábrázoló szobor jelentése az ősmagyar múlt megfejtése: ERRŐL hallgat minden történelemtudós!

Eltitkolt nemzeti múltunk és a sumer őskapcsolódás…?

Gilgames személyével a sumer mitológiában rengeteg kérdés merül fel. Kezdve attól, hogy pontosan milyen lény is volt valójában, mennyire volt isten, és mennyire ember, hogyan tölthette be az istenemberi alakot a történelemben.

De mi közünk nekünk magyarokhoz mindehhez,

Nos, arról kevesebben tudnak, hogy a Gilgames személyével kapcsolatos találgatások között a magyar eredet is rendre felmerül.

A magyarokvagyunk.com korábban már írt is erről, nem ördögtől való dolog, és több régész is felveti a lehetőségét.

Közelebb jutunk Gilgames kilétének és szerepének kiderítéséhez, ha ábrázolását és a vele kapcsolatban fennmaradt írásos emlékeket vesszük vizsgálat alá. A hős legismertebb ábrázolása az a Ninivében talált szobor, amit Botta francia régész rajza nyomán szoktak közölni. (A rajzot kicsit lejjebb teszem.)

Ehhe alaposabban meg kell néznünk az ominózus domborművet, szobrot.

A szobor ugyan is magában rejti a magyarság ősi eredetének megfejtését is – állítják sokan.

A tudósok megállapították, hogy a kép etiópiai típusú embert ábrázol, tehát olyan valakit, aki Eritreából származott, ahol a kaukázusi fehér és az afrikai fekete faj keveredett.

Mások úgy vélik, hogy Gilgames, a kis kamasz, talán annak az ősi fajtának maradványa, amely Mezopotámiában a szumírok és szemiták előtt uralkodott.

( Maspero írja: One would be inclined to regard it as representing an individual of a different race, a survival of some very ancient nation which had keld rule on the plains of the Euphrates before the arrival of the Sumerians or Semitic tribes, Maspero: Hiostory…London. III. 57. old.)

Bármint is álljon a dolog, a szobor nem művészi alkotás akar lenni, hanem a régibb képírás szabályai szerint valamit közölni akar velünk.

Így közeledve hozzá, feltűnik

az arcán a két nagy szem (SZEM),

a sasorr (OR, UR)

és tömött szakálla régiesen nevezve (KAPES) (=kép ez).

Összeolvasva a képírást, azonnal megmondják egyik minőségét:

Szemúr képe ez, vagyis a napisten mása, főpap.

A következő feltűnő mozzanat az,

hogy bal kezével oroszlánt (MAGARU) szorít

pozícióban tartott karjával (KARA),

csuklóján pedig kör alakú (R, L) karperecet visel,

kezét KAP alakban tartja,

amivel az oroszlán mancsát (ES) szorítja.

Eszerint Gilgamesről= A felnőtt Kis Kamaszról a szöveg azt mondja:

MAGARU + KARA + KAP+ES, = Magyarok ura képe ez.

Jobb kezében egy kígyót tart (eSZ),

markát ökölbe szorítja (MA),

csuklóján itt is a kör alakú karperec van (UR, RA},

következik karja (KARA),

eZ + Má + uR + Ka+Ra Összeolvasva együtt írja: Ez már a kara (király).

Vagyis: Ez +má+ ur +kő(=ország)+ ura.

Második az én olvastatom, (Mivel közkincs, a publikációm szabadon terjeszthető, “Kisssúrék rovás lelet olvasatai” megjelöléssel.) az első olvasatokat Dr. Baráth Tibor Montreál közölte elsőként.

Forrás: rovasoldal.eoldal.hu

Facebook Hozzászólások
cms

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Kövess minket Facebookon!

Ezzel egyúttal támogatod oldalunkat is.