A magyarság öt-seb-titka: avagy népünk önazonossága, mely minden bajt legyőz?

A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata…

Mária népének, tulajdonának és örökségének öt lényegi tulajdonsága, hivatása és feladatköre.

A szív szimbolikus szemlélete: „Föltekinteni Arra, Akit (ötször) általszúrtak”, hogy a Regnum Marianumban „úgy szeressünk, ahogy Ő szeretett minket!”

1. A Szent Korona, a Szent Fejsebek, a Szent Egyház.

2. A magyarság mély történelmi kapcsolata a pápasággal a jobb kéz Szent Sebe és Szent István „Szent Jobbja” a katolikus Egyházra való vonatkozásban.

3. Mária engeszteleé népe a bal kéz Szent Sebe az Egy Egyházra való vonatkozásban.

4. A kereszténység Védőbástyája, mint a magyarság történelmi küldetése az Isten Országáért a földön (az Egyházért) vívott harc, a Szent Lábsebek az Apostoli Egyházra való vonatkozásban.

5. Regnum Marianum az ötödik hivatás: „Szeressetek, ahogy Én szerettelek titeket”

A továbbiakban ki fog derülni, hogy Magyarországnak az ötös számmal van dolga, mégpedig az 5 seb misztériummal kapcsolatban, ill. a Regnum Marianum ötféle titkában, küldetésében.

A szentségnek, a kiválasztottságnak és helyettesítésnek hasonló titkát kapta a magyarság a Szent Korona misztériumában. Ezt később még
sokkal alaposabban kifejtem, hogy jobban megértsük, mi mindent jelent a Koronánk szentsége.

Ez, mint minden kiválasztottság a kereszt jelében történt, amikor Szent István egyenesági dinasztiája tragikus módon megszakadt. Ez vezetett oda, hogy az Isteni gondviselés vezetését elfogadva mindent a Magyarok Nagyasszonyának adott át és szentelt.

Szent István tehát ezt a nagy lemondást tudatosan, szentül elfogadta. Ezzel nyerte el a keresztény magyarságnak a kiválasztottságot, hogy Regnum Marianum lett.

Ettől kezdve lett a magyar nép, a nemzet és az ország Mária öröksége. De tulajdonképpen már előbb megtörtént ez a kiválasztás, amikor megkaptuk a koronát a Szentatyától. Mert ezt a kiválasztást az angyal, Szent Gábriel hirdette meg a pápának az ősi hagyomány és a lengyel Évkönyvek szerint.

Ezeket jól vésse az eszébe minden magyar.

A jövőnk ettől függ, és a múltunkat is ez adta. Fontos, hogy eszerint éljünk és cselekedjünk, másokkal eszerint bánjunk.

Facebook Hozzászólások
cms

KÖVESS MINKET A FACEBOOKON IS!

Kövess minket Facebookon!

Ezzel egyúttal támogatod oldalunkat is.